İnönü Mh., Kayışdağı Cd., Oğuşlar İş Merkezi No: 200, K: 4, D: 7, Ataşehir/İstanbul

Mevzuat Danışmanlığı

Ana Sayfa/ Hizmetlerimiz/ Mevzuat Danışmanlığı
Hizmetlerimiz

Mevzuat Danışmanlığı


Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı hizmetlerini Saygılı Gümrük Müşavirliği firmasından alan kişi kurum ve kuruluşlar gümrüklerde tatbik edilen mevzuatlar ve bu mevzuatların uygulamalarında yaşanan gelişmeler hakkında anında bilgi sahibi olur ve bu bilgiyi zamanında ve doğru kullanmak suretiyle rekabet üstünlüğü elde ederler. Etkin bilgi paylaşımının yapılmadığı yasal mevzuatın gereklerine uygun bir şekilde uygulanmadığı durumlarda ortaya çıkacak sorunların maliyeti alınacak önlemler için harcanacak kaynakların tutarından çok daha fazla olacaktır. 

Günümüzde rekabetin yoğun yaşandığı iş süreçlerinin oldukça karmaşık ve heterojen yapıya sahip olduğu dış ticaret ve gümrük sektöründe başarı, en temelde eşyanın en düşük maliyetle en doğru ve hızlı şekilde tüketicinin veya üreticinin istediği yere zamanında teslim edilmesine bağlıdır ancak insan, hayvan ve bitki sağlığının ve çevrenin korunması veya başka gerekçelerle tarife ve tarife dışı engeller uygulamaya konularak eşyanın pazara girişi gümrükte engellenebilir. Bu nedenle eşyanın gümrükte herhangi bir engelle karşılaşmadan planlanan zamanda piyasaya sunulabilmesi için mevcut ikili veya çok taraflı anlaşmaların ve mevcut yasaların verdiği hakların kullanılarak eşya gümrüğe ulaşmadan gerekliliklerin belirlenmesi, iş süreçlerinin planlanması, uygulamaya konulması şarttır. Gümrük işlemlerinde firmaların ve firma yetkililerinin de devlet nezdinde çok büyük sorumluluklarının olduğu göz önüne alındığında doğru bilgi, belge ile kanun ve kurallara uygun planlı programlı hızlı ve sorunsuz iş yapan, gümrük iş işlem ve uygulamalarında tecrübeli, kurumsal bir Gümrük Müşavirliği firmasından alınan gümrük mevzuatı danışmanlığı hizmetlerinin alan kişi kurum ve kuruluşlara rekabet üstünlüğü ve verimlilik anlamında önemli katkılar sağlayacağı açıktır.

Saygılı Gümrük Müşavirliği deneyimli müşavir ve danışman kadrosuyla Türk ve Dünya ekonomisine yön veren seçkin kuruluşlara uzun yıllardır profesyonel gümrük ve dış ticaret alanlarını kapsayan güncel mevzuat ve uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetlerini başarıyla sunmaktadır. 

Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamındaki başlıca konular aşağıdadır;

 • Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamalarına ilişkin Danışmanlık Hizmetleri
 • GTİP Tespit ve Uygulamaları Danışmanlık Hizmetleri
 • TSE/CE Tareks ve Diğer Uygunluk Değerlendirmesine Tabi İşlemlere İlişkin Danışmanlık Hizmetleri
 • Gümrük Uyuşmazlıkları ve İdari İtiraz Usulleri Danışmanlık Hizmetleri
 • Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri
 • Avrupa Birliği-Türkiye Ortak Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri
 • Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri
 • Gıda ve Tarım TPS Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri
 • Sağlık Bakanlığı TPS Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri
 • Yatırım Teşvik TPS Danışmanlık Hizmetleri
 • Uzlaşma Yönetmeliği Danışmanlık Hizmetleri