İnönü Mh., Kayışdağı Cd., Oğuşlar İş Merkezi No: 200, K: 4, D: 7, Ataşehir/İstanbul

Serbest Bölge Danışmanlık Hizmetleri

Ana Sayfa/ Hizmetlerimiz/ Serbest Bölge Danışmanlık Hizmetleri
Hizmetlerimiz

Serbest Bölge Danışmanlık Hizmetleri


Serbest Bölgeler, bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan, fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgelerdir. Serbest bölgelerde sınai ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınır. Türkiye’de serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesi’nin parçası olmakla beraber, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmadığı gümrük vergisi, ticaret ve kambiyo uygulamaları bakımından Türkiye gümrük bölgesi dışında kabul edildiği, serbest dolaşımdaki eşyanın ise çıkış rejimi hükümlerine tabi yerlerdir.Diğer bir ifade ile serbest bölgeler, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar,

 • İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek,
 • Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak,
 • İşletmeleri ihracata yönlendirmek,
 • Uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır.

Daha geniş bir çerçevede Serbest bölgeler,

 • Yabancı sermaye yatırımlarını ve dış ticareti artırmak,
 • Yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak,
 • İhracata dönük sanayilerin gelişmesini teşvik ederek ihracatı artırmak,
 • Döviz girişini artırmak,
 • Yeni iş imkânları yaratarak istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak,
 • Gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin yurt dışından ülkeye getirilmesiyle ekonomik standartları yükseltmek amacıyla kurulur.

Bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek ve çağdaş idari yapılarıyla dış ticarete yönelmek isteyen firmalara modern ve gelişmiş bir yatırım ortamı sağlayan serbest bölgeler lojistik merkezler olarak ülkemizde de uzun yıllardır yaygın bir şekilde kullanılmakta ve önemlerini artırmaktadırlar.

Bütün bu stratejik önemine ve uzun yıllardır yaygın uygulamaları olmasına rağmen Türkiye'deki şirketlerin serbest bölgelerde kurulmuş şirketlerle ilişkilerinde veya serbest bölgedeki şubenin Türkiye'deki merkezle ilişkilerinde birçok konuda uygulama birliği sağlanamamıştır. Bu nedenlerle serbest bölge kanalıyla mal alan veya satan firmalarda riskli uygulamalar gözlemlenmektedir.

Saygılı Gümrük Müşavirliği, mevcut yapı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Serbest Bölgelerde Gümrük Müşavirliği Saha Hizmetlerinin sorunsuz ve risksiz yürütülebilmesini sağlamakta, müşterilerini serbest bölgelerde uygulanan Serbest Bölge Uygulamaları ile ilgili aşağıda belirtilen noktalarda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmektedir. 

 • Serbest Bölge Gümrük Uygulamaları 
 • Serbest Bölgeden Türkiye’ye İthalat ve yaşanan problemler 
 • Serbest Bölgelerde A.TR ve EUR.1 belge düzenlenmesi 
 • Serbest Bölgede Tahsil Edilen Fonlar 
 • Serbest Bölgede Depoculuk 
 • Serbest Bölgeden Transit Ticaret 
 • Serbest Bölge seçimi için fiyat ve diğer giderlerin raporlanması 
 • Serbest Bölgelerin Avrupa Birliği ve bu bölgelerden AB’ ye Yapılacak İhracatlar Yönünden Değerlendirilmesi 

Hizmetlerimizin arasında, Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalara verilen Gümrük Saha Hizmetleri yanında, bölgelerde faaliyet göstermek isteyen firmaların projelerinin hazırlaması, ilgili Kurum ve Kuruluşlara yönelik başvurularının yapılması izin ve ruhsatların alınması, bölgede firmanızın ve/veya şubesinin kurulması ile ilgili bütün prosedürler de yer almaktadır.